TÜM ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA
Kamu İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Kamu İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler

  • Baskı 1
  • Dil Türkçe
  • Ebat 16*24
  • Sayfa Sayısı 440
  • Barkod / ISBN 9789750285790
  • Kapak Türü Karton Kapaklı
  • Teslimat Süresi Stoktan Hemen Gönderilir

İhalelerde en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi de iş deneyimini gösteren belgelerde yaşanan uyuşmazlıklardır. Bu sorunun ele alınması ve derli toplu bir çalışmanın hazırlanabilmesi amacıyla kitabın yazarları, kararlı bir çalışma sergileyerek, üç yıllık yoğun bir emekle bu çalışmayı ortaya çıkarmışlardır. Kitapta; konuyla ilgili hemen hemen her sorunun çözümüne yönelik anlatım ile Danıştay, yerel mahkeme ve Kamu İhale Kurulu'na ait yaklaşık 400 emsal karara yer verilmiştir. Okuyucuların iş deneyimini gösteren belgelerle ilgili tüm sorunların çözümünü kolaylıkla bulabilecekleri, basit anlatımlı ve emsal kararlarla zenginleştirilmiş bu kitap sayesinde; ihalelere katılan şirketler ve ihale yapan İdarelerin yanı sıra, tüm ilgili kişiler ve hukukçuların da yararlanabileceği bir çalışma ortaya çıkmıştır.

İhalelerde en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi de iş deneyimini gösteren belgelerde yaşanan uyuşmazlıklardır. Bu sorunun ele alınması ve derli toplu bir çalışmanın hazırlanabilmesi amacıyla kitabın yazarları, kararlı bir çalışma sergileyerek, üç yıllık yoğun bir emekle bu çalışmayı ortaya çıkarmışlardır.
Kitapta; konuyla ilgili hemen hemen her sorunun çözümüne yönelik anlatım ile Danıştay, yerel mahkeme ve Kamu İhale Kurulu'na ait yaklaşık 400 emsal karara yer verilmiştir.
Okuyucuların iş deneyimini gösteren belgelerle ilgili tüm sorunların çözümünü kolaylıkla bulabilecekleri, basit anlatımlı ve emsal kararlarla zenginleştirilmiş bu kitap sayesinde; ihalelere katılan şirketler ve ihale yapan İdarelerin yanı sıra, tüm ilgili kişiler ve hukukçuların da yararlanabileceği bir çalışma ortaya çıkmıştır.
.İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve İhalede İstenecek Belgenin İdare Tarafından Belirlenmesi
.İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi İçin Yüklenici Tarafından Başvuru Yapılması, Belgenin Düzenlenmesi ve Ekap'a Kaydedilmesi
.İhale Türlerine ve Alınış Şekline Göre
.Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler Kapsamındaki
.Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler Kapsamında İş Deneyimini Gösteren Belgeler
.İhalede İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Sunulması İle Bu Belgelerin Kullanılmasını Engelleyen Hukuki Durumlar
.İş Deneyimini Gösteren Belgelerin İhalede İhale Komisyonlarınca Değerlendirilmesi
.İş Deneyimleri Kapsamındaki Yasak Fiil ve Davranışlar İle İhalelerden Yasaklama İşlemi Yapılması
.İş Deneyimi Kapsamında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Hak Arama Yolları
Önsöz 

7
Tanıtımlar ve Kısaltmalar 

15
KİTABA BAŞLARKEN 

19
1. BÖLÜM


İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER VE İHALEDE İSTENECEK BELGENİN İDARE TARAFINDAN BELİRLENMESİ


I. İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

21
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

28
II. İDARELERİN YETERLİKLER KAPSAMINDA İŞ DENEYİMİ BELİRLEME YETKİSİ 

30
A. İş Deneyimi İstenmemesi Zorunlu veya İdarelerin Takdirinde Olan İhaleler 

31
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

33
B. İş Deneyim İstenen İhalelerde Benzer İş Tanımı Yapılması 

35
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

39
C. İhalelerde İstenebilecek İş Deneyim Oranları 

43
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

48
III. ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİNİN BELİRLENMESİ 

50
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

54
2. BÖLÜM


İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN


BAŞVURU YAPILMASI, BELGENİN DÜZENLENMESİ VE


EKAP’A KAYDEDİLMESİ


I. İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ İDARELER 

59
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

62
II. İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN YETKİLİ İDARELERE BAŞVURU YAPILMASI 

72
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

75
III. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DÜZENLENME ESASLARI 

81
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

83
A. Ortak Girişimlerde İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 

87
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

90
B. Devredilen veya Tasfiye Edilen İşlerde İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi 

91
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

93
IV. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İDARE TARAFINDAN EKAP KAYDININ YAPILMASI 

94
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

99
3. BÖLÜM


İHALE TÜRLERİNE VE ALINIŞ ŞEKLİNE GÖRE


İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER


I. MAL ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

103
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

106
A. Mal Alımlarında Yüklenici İş Bitirme Belgesi 

109
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

110
B. Mal Alımlarında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

111
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

113
II. HİZMET ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

113
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

117
A. Hizmet Alımlarında Yüklenici İş Bitirme Belgesi 

118
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

119
B. Hizmet Alımları Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 

120
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

122
C. Hizmet Alımlarında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

126
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

127
III. YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

129
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

134
A. Yüklenici İş Bitirme Belgeleri 

137
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

138
B. Yüklenici İş Durum Belgesi 

140
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

142
C. Yapım İşlerinde Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 

144
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

147
D. İş Denetleme Belgesi 

149
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

154
E. İş Yönetme Belgesi 

159
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

163
F. Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyim Belgesi Kapsamında Sunulması 

168
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

172
IV. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

179
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

185
4. BÖLÜM


ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER KAPSAMINDAKİ


İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER


I. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER VE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

191
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

194
II. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMLARI 

201
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

202
III. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET ALIMLARI 

204
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

207
IV. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİ 

217
A. Özel Statülü Bölgelerde Gerçekleştirilen İşler Kapsamındaki Deneyim Belgeleri 

220
1. Organize Sanayi Bölgelerinde Gerçekleştirilen Yapım İşleri 

220
2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gerçekleştirilen Yapım İşleri 

221
3. Serbest Bölgelerde Gerçekleştirilen Yapım İşleri 

222
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

223
V. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI 

234
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

236
5. BÖLÜM


YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER KAPSAMINDA


İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER


I. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER VE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 

239
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

245
II. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMLARI 

249
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

250
III. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET ALIMLARI 

252
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

253
IV. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİ 

255
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

257
V. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI 

261
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

262
6. BÖLÜM


İHALEDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SUNULMASI İLE


BU BELGELERİN KULLANILMASINI ENGELLEYEN HUKUKİ DURUMLAR


I. İHALEDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SUNULMASINDA GENEL HUSUSLAR 

263
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

267
II. KLASİK İHALLERDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN FİZİKİ OLARAK SUNULMASI 

268
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

269
III. ELEKTRONİK İHALELERDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN EKAP ÜZERİNDEN SUNULMASI 

270
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

273
IV. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İHALEDE SUNULMASINI ENGELLEYEN HUKUKİ DURUMLAR 

276
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

280
7. BÖLÜM


İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İHALEDE


İHALE KOMİSYONLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ


I. BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR 

283
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

287
II. BELGELERİN ŞEKİL VE SÜRE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

289
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

293
III. İŞ DENEYİM TUTARININ TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

301
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

309
A. İş Artışı ve İş Eksilişlerinde Değerlendirme Yapılması 

313
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

315
B. Sözleşme Bedeli Olmayan İşlerde İş Deneyim Tutarının Tespiti 

320
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

322
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

329
IV. İŞ DENEYİMİNİN BENZER İŞ TANIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

331
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

333
A. Mal ve Hizmet Alımlarındaki Belgelerin, Benzer İşe Uygunluğu ve Ayrıştırılma İşlemi 

336
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

337
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

348
V. TÜZEL KİŞİLERİN, KENDİLERİNE AİT OLMAYAN İŞ DENEYİMİ veya MEZUNİYET BELGESİ İLE İHALEYE KATILMASI HALİNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASI 

355
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

359
VI. ŞİRKETLERİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE BİRLEŞMELERİNDE İŞ DENEYİMİNİN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRME YAPILMASI 

363
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

365
VII. TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI HALİNDE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

375
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

379
8. BÖLÜM


İŞ DENEYİMLERİ KAPSAMINDAKİ YASAK FİİL VE


DAVRANIŞLAR İLE İHALELERDEN YASAKLAMA İŞLEMİ YAPILMASI


I. GENEL OLARAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

385
II. İŞ DENEYİMLERİ KAPSAMINDAKİ YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

386
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

387
9. BÖLÜM


İŞ DENEYİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA


HAK ARAMA YOLLARI


I. İHALE KOMİSYONUNCA İŞ DENEYİMİ UYGUN BULUNMAYANLARIN, BAŞVURU YOLLARI 

394
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

395
II. SUÇ UNSURU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN BELGE SAHİPLERİNİN, HAK ARAMA YOLLARI 

396
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 

398
EKLER


EK–1 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KİK027.0/M) 

401
EK–2 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KIK026.1/H) 

402
EK–3 (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KIK026.2/H) 

403
EK–4 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KİK026.1/Y) 

404
EK–5 (Yüklenici İş Durum Belgesi– KİK026.2/Y) 

405
EK–6 (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi–KİK027.0/Y) 

406
EK–7 (İş Denetleme Belgesi (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)–KİK028.1/Y) 

407
EK–8 (İş Yönetme Belgesi (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)–KİK028.2/Y) 

408
EK–9 (İş Denetleme Belgesi (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)–KİK029.1/Y) 

409
EK–10 (İş Yönetme Belgesi (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)–KİK029.2/Y) 

410
EK–11 (İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi (Geçici Kabulü Yapılmış İşlerde)–KİK030.1/Y) 

411
EK–12 (İş Denetleme /İş Yönetme Belgeleri (İş Artışı Olan ve Devam Eden İşlerde)–KİK030.2/Y) 

412
EK–13 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi–KİK.031.1/D) 

413
EK–14 (Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde Yüklenici İş Durum Belgesi–KİK.031.2/D) 

414
EK–15 (İş Denetleme Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.3/D) 

415
EK–16 (İş Yönetme Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.4/D) 

416
EK–17 (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi–KİK.031.5/D) 

417
EK–18 (İş Denetleme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.6/D) 

418
EK–19 (İş Yönetme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.7/D) 

419
EK–20 (İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde) KİK.031.8/D) 

420
EK–21 (İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi (İş Artışı Olan ve Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde) –KİK.031.9/D) 

421
EK–22 (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi–(A) Alt Yapı İşleri) 

422
EK–23 (Ortaklık Durum Belgesi Standart Form– KİK031.3/Y) 

426
EK–24 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK028.0/M) 

427
EK–25 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK027.0/H) 

428
EK–26 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK031.1/Y) 

429
EK–27 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK040.1/D) 

430
EK–28 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK028.1/M) 

431
EK–29 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK027.1/H) 

432
EK–30 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK031.4/Y) 

433
EK–31 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK040.3/D) 

434
Kaynakça 

435
Kavram Dizini 

437